Issey Miyake boston sun

  •  
  •  
  •  
Show info
boston sun
5 מתוך 5 משקפיים
גלול שמאלה גלול ימינה

Issey Miyake boston sun

Issey Miyake חותר בתנועה של התרבות והאופנה היפנית.
בהמשך לדיאלוג עם הטקסטיל בו עושה שימוש גם במסגרות, אפשר לגלות קווים מתוחכמים בשילוב מתכת וחומרים פלסטים.
הצבעים מפתיעים בשקיפות החלקים שבחומר, וכל אלו מזכירים את הזרימה השקטה של הנחלים בגנים היפנים.