Issey Miyake Hexagon

  •  
  •  
Show info
Hexagon
5 מתוך 6 משקפיים
גלול שמאלה גלול ימינה

Issey Miyake Hexagon

איסי מיאקה מעצב העל  מיצג את הגישה היפנית שמחברת בין התרבות לאופנה

באותו אופן שבו מתקיים דיאלוג בקו הטקסטיל שלו, איסי מיאקה משחק ומפסל בחומר בעיצוב ליין המשקפיים המשלב מתכת ופלסטיק.
הצבעים מפתיעים בשקיפותם ובהשתלבות שבחומר, וכל אלו מזכירים את הזרימה השקטה של הנחלים בגנים היפנים.