רחוב דיזנגוף 17, תל-אביב
פינת תרס"ט (הבימה)
טל. 03-6208882/3
פקס 03-6208884

שעות פתיחה:
ימים א',ב',ד,ה': 09:00-19:00
ימים ג', ו': 09:00-13:00

csamuel@netvision.net.il