Lesca corbs sun

  •  
  •  
Show info
corbs sun
9 מתוך 12 משקפיים
גלול שמאלה גלול ימינה

Lesca corbs sun

חברה צרפתית שעוברת מדור לדור.

רוב המסגרות מאופינות בקווים קלאסיים משנות ה50'.

כל המסגרות עשויות אצטט (פלסטיק) בעבודת יד ומיוצרות במפעל באיזור המסורתי של הJURA בצרפת.