Factory 900 RF 013

  •  
  •  
  •  
Show info
RF 013
4 מתוך 9 משקפיים
גלול שמאלה גלול ימינה

Factory 900 RF 013

Factory 900 שוברים את הגבולות של התרבות היפנית עם מסגרות בעיצוב הגובל בפרובוקטיבי, עובי חומר משמעותי ושימוש מז’ורי של שחור.

החברה חותרת נגד זרם העיצוב היפני, בדומה למה ש- Rei Kawakubo המעצבת של Comme des Garcons יזמה עם אופנה דה קונסטרוקטיבית.
יש לציין שהם מצליחים להשיג מסגרות קלות במיוחד למרות עובי החומר.